+90 532 567 54 30     0850 304 08 08

Kullanım Koşulları

SÖZLEŞME GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI

1.- Web Sitesi Sahibine İlişkin Genel Bilgiler

Bu site, Türk yasalarına uygun olarak kurulmuş bir ticari tüzel kişilik olan ve tescilli ofisi Ofis Lamartine Cumhuriyet Cad. No:5 Kat 5-6 Ofis No: TT 3C5 Beyoğlu/İstanbul (Turkey) adresinde bulunan TRAVEL PARTNER TURKEY TURİZM VE SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ'ne (bundan böyle “BEDSONLINE”
olarak anılacaktır) aittir ve 8590611756 Vergi Numaralı BEDSONLINE, bir Hotelbeds Grubu şirketidir.BEDSONLINE, Kültür ve Turizm Bakanlığı (Türkiye) tarafından tanzim edilen Grup A 9258 numaralı aşağıdaki unvan/lisansa sahip seyahat acentesi statüsünü almıştır:

TRAVEL PARTNER TURKEY TURİZM VE SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ.


ACENTE, bu Hüküm ve Koşullarla bağlanmak istemiyorsa web sitesinde Turist Hizmetleri rezervasyonu yapmamalıdır.


2. Hüküm ve Koşullar

Web sitesi aracılığıyla akdetme sürecinin sonuçlandırılması, Yasal Uyarı ve Gizlilik Politikası'nın ve bunun yanı sıra BEDSONLINE Sözleşme Genel Hüküm ve Koşulları'nın (bundan böyle “Hüküm ve Koşullar” olarak anılacaktır) kabul edilmesine tabidir.


Hüküm ve Koşullar, web sitesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve Sözleşme Genel Hüküm ve Koşulları, operasyonel bölüm veya rezervasyonlardan ayrılamaz. ACENTE, web sitesine erişmek, görüntülemek, kullanmak ve akdetmek suretiyle Hüküm ve Koşullara tabi olduğunun farkındadır.
Benzer şekilde, bu web sitesi ve site aracılığıyla akde bağlanan rezervasyonlar konusunda herhangi bir zaman geçerli olan tüm yasa ve düzenlemelere uyacağını taahüt der. ACENTE, bu Hüküm ve Koşullarla bağlanmak istemiyorsa web sitesinde Turist Hizmetleri rezervasyonu yapmamalıdır.

3.- Geçerli yasal düzenlemeler

Bu Hüküm ve Koşullar, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Yasası hükümlerine ve tüketici ve kullanıcıların korunmasına yönelik diğer ilgili düzenlemelere veya ek yasalara ve buna ek olarak öncekinin tümüyle yerini alan veya değiştiren yürürlüğe girebilecek başka tüm yasalara tabidir.


4.- BEDSONLINE'ın ACENTE hizmet tedarikçisi olarak tayin edilmesi


BEDSONLINE tarafından yönetilen web sitesine ve içeriğine erişim sözleşmesi doğrudan ACENTE ve BEDSONLINE arasındadır; dolayısıyla da BEDSONLINE, ACENTE tarafından BEDSONLINE'ın faaliyet gösterdiği bölgelerde hizmet tedarikçisi olarak tayin edilmekte; BEDSONLINE da bu tayini kabul etmektedir.

BEDSONLINE sağlayacağı hizmetler, elverişlilik talebi, konaklama hizmetlerinin akdedilmesi ve teyidi, transferler, turlar, temsil hizmetleri ve tarafların üzerinde mutabakata varabileceği diğer hizmetler de belirtilecektir. Elverişlilik teyt edildikten ve ACENTE, Hüküm ve Koşullar'da yer alan hükümler uyarınca
ödeme yaptıktan sonra BEDSONLINE, hizmetin/hizmetlerin tedarikini teyit edecek pozisyonda olacaktır.

BEDSONLINE, yalnızca ACENTE tarafından talep edilen rezervasyonlar için bir hizmet tedarikçisi sıfatıyla davranacaktır. BEDSONLINE, ACENTE'nin üçüncü taraflarla sonuçlandırdığı herhangi bir sözleşmeden veya üçüncü tarafların yönettiği diğer hizmetlere ilişkin sözleşmelerden veya ACENTE'nin hizmet
tedarikçisi ile doğrudan işlem yapıp yapmadığı hususundan sorumlu değildir. BEDSONLINE, akdedilen hizmetin maddi olarak tedarik edilmesinden de sorumlu değildir. Hizmet tedarikçisinin genel hüküm ve  koşulları ACENTE için geçerli olacaktır; net fiyatlar ve iptal politikası rezervasyon sırasında gösterilecek ve
elverişlilik ve hizmet tedarikçisini etkileyen diğer faktörlere göre değişiklik gösterecektir. Web sitesi, rezervasyon süreci boyunca ACENTE'ye kılavuzluk edecektir.

5.- BEDSONLINE tarafından Turist Hizmetlerinde Rezervasyon Yapılması


Web sitesi aracılığıyla yapılan rezervasyonların resmileştirilmesi, ACENTE tarafından sisteme ACENTE'nin müşterisinin (bundan böyle “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır), kişisel tercihleriyle ilgili konular ve onları veya diğerlerini etkileyen özel durumlar gibi kişisel kimliğini ifşa eden bilgilerin ve ifşa
etmeyen verilerin girilmesini içermektedir. Bu veriler, yürürlükteki kişisel verilerin korunması yasası, genel hukuk vecibeleri ve bunların yanı sıra
bunları geliştiren, ek niteliğinde olan ve uygun olduğunda, yerlerini alan tüm yasal hükümler ve/veya mevzuatta (bundan böyle “Kişisel Veri Koruma Yönetmeliği” veya “PDPR” olarak anılacaktır)  öngörülen koşullara tam olarak riayet edilerek işleme alınacak ve ACENTE ve MÜŞTERİLERİ'nin
talebini içeren spesifik hizmetlerin akdi ve rezervasyonunu kolaylaştırmak ve mümkün kılmak için kullanılacaktır.


ACENTE, destinasyonda istenen Turist Hizmetini (konaklama, transferler, turlar, biletler, araç kiralama ve diğer destinasyon hizmetleri) ve istenen hizmetin tedarikçisini (spesifik otel vb.), istenen tarihleri ve bunların yanı sıra rezervasyonun kaç kişi için yapılacağını seçecektir. Benzer şekilde, ACENTE
rezervasyonu teyit etmeden önce yalnızca tedarikçi bilgilerini değil, destinasyon ve tarihleri de gözden geçirecektir. Rezervasyon için geçerli olan iptal politikası, maliyetler ve detaylara ilişkin bilgiler de bu süreçte görüntülenecektir.


BEDSONLINE sistemi yalnız münferit rezervasyonlara olanak sağlamaktadır. ACENTENİN münferit bir rezervasyon için konaklama başına yalnız 5 odaya kadar rezervasyon yapmasına izin verilir. ACENTE bir veya birkaç münferit konaklamada konaklama başına 6 veya daha fazla oda
rezervasyonu yaptıracaksa bu, “Grup Rezervasyon” kabul edilecektir. Grup Rezervasyonlar, Otel/hizmet sağlayıcının teyidine tabi olacaktır ve Otel/hizmet sağlayıcının takdirine göre söz konusu rezervasyonda veya rezervasyon şartlarında değişiklik yapılması veya rezervasyonun iptal edilmesi ile
sonuçlanabilir.


ACENTE, rezervasyonu teyit etmek suretiyle kendi adına ve rezervasyonu teyit eden tüm kişiler adına rezervasyonu yapmaya (söz konusu yetki ister reşit kişiler veya küçükler söz konusu ise isterse de ebeveynleri, vasileri veya velileri tarafından verilmiş olsun) yetkili olduğunu kabul eder. Benzer şekilde,
ACENTE teyit işlemini yaparken, rezervasyonu teyit eden tüm kişiler, aracılar ve bu sözleşme ile üzerinde mutabakata varılan Hüküm ve Koşullar ile ilişkili diğer tarafların bilgilendirilmiş olmasını sağlayacaktır. Bu bilgi ve onay süreci, ACENTE tarafından yukarıda zikredilen taraflardan herhangi
birisiyle, herhangi bir sözleşmenin resmileştirilmesinden önce gerçekleştirilmiş olmalıdır. ACENTE, rezervasyon işlemine devam etmekle, yapılan işlemle ilişkili olarak BEDSONLINE'a ödenmesi gereken tüm tutarların sorumluluğunu üstlenmektedir.


BEDSONLINE rezervasyon talebini ve ilişkili ödemeyi aldıktan sonra, her zaman için tedarikçinin elverişliliğine ve teyidine tabi olacaktır; BEDSONLINE, ACENTE'ye bir teyit e-postası gönderecektir. Rezervasyon, ACENTE hizmetlerin net ücretini, nihai tüketici, aracılar veya sair ilgili tarafların
ACENTE'ye ücreti ödemiş olup olmadıklarına bakılmaksızın, BEDSONLINE'a ödemedikçe hiçbir surette tamamlanmış sayılmayacaktır. Sonuç olarak, BEDSONLINE, yalnızca ödeme tam olarak BEDSONLINE'a yapıldıktan sonra rezervasyonları teyit edecektir.


Tarafların, mali bir sözleşme ile ödeme koşullarında anlaşmış olmaları haricinde rezervasyon, ACENTE hizmetlerin net ücretini, nihai tüketici, aracılar veya sair ilgili tarafların ACENTE'ye söz konusu ücreti ödemiş olup olmadıklarına bakılmaksızın, BEDSONLINE'a ödemedikçe hiçbir surette
tamamlanmış sayılmayacaktır. Sonuç olarak, BEDSONLINE, yalnızca ödeme tam olarak BEDSONLINE'a yapıldıktan sonra rezervasyonları teyit edecektir.


BEDSONLINE, bu belge ile BEDSONLINE'ın müşteri adına elinde tuttuğu veya normalde sakladığı, işleme aldığı veya ilettiği kart hamili verilerinin güvenliğinden veya müşterinin kart hamili veri ortamının güvenliğini etkilediği ölçüde sorumlu olduğunu kabul eder.


ACENTE, rezervasyon makbuzunu aldığında dikkatle kontrol edecektir ve makbuzda veya belgede herhangi bir bilginin yanlış veya eksik görünmesi durumunda derhal BEDSONLINE müşteri hizmetleri departmanı ile irtibata geçmek zorundadır. BEDSONLINE, bağımsız bir aracı sıfatıyla davrandığı için,
söz konusu hataların BEDSONLINE tarafından rezervasyon sürecinde yapılmış olması hali istisna olmak üzere belgelerdeki hatalardan ötürü herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir.


Rezervasyon teyidi, web sitesinin kendisi aracılığıyla iletilecek ve aşağıdaki detayları içerecektir:

 •  Rezervasyonun referans numarası.
 •  Rezervasyon hakkında genel bilgi.
 •  Tutarın dökümü.
 •  Makbuz veya başvuru belgesi.

BEDSONLINE tarafından düzenlenen makbuz, doğrulanması için ACENTE tarafından damgalanacaktır. Makbuz daha sonra MÜŞTERİ'ye düzenlenecek ve
bu MÜŞTERİ, bunun üzerine hizmet tedarikçisi veya konaklama tesisine gönderecektir. ACENTE de bir makbuz düzenliyorsa, söz konusu makbuzun üzerinde, BEDSONLINE tarafından düzenlenen makbuz üzerinde tanımlanan aynı şirket tarafından ödeneceği belirtilmek zorundadır. ACENTE, BEDSONLINE tarafından düzenlenen makbuzu rezervasyon ücreti nihai müşterilerce tam olarak ödenmeden nihai müşterilerine teslim etmeyecektir.
ACENTE tarafından makbuzun nihai müşterilere teslim edilmesi, ACENTE'nin BEDSONLINE'a zorunlu ödeme yapacağını ima eder.


Rezervasyonun iptal edilmesi durumunda, makbuz rezervasyon yapılan hizmet için artık geçerli olmayacak ve dolayısıyla da hem BEDSONLINE, hem de tedarikçi tarafından geçersiz sayılacaktır. Sonuç olarak, eğer tedarikçi hizmeti tedarik ederse, BEDSONLINE, hiçbir surette ödeme konusunda
sorumlu tutulmayacaktır.

BEDSONLINE, rezervasyon hatırlatma notları düzenlemeyecektir. ACENTE, bir rezervasyon hatırlatma notu talep ederse, bunun için BEDSONLINE ile irtibata geçerek yazışmada rezervasyon kodunu belirtecektir.


6.- ACENTE'nin, MÜŞTERİLER'ine vermek zorunda olduğu bilgiler


ACENTE, aşağıdaki konularla ilgili olarak MÜŞTERİLERİNE tam bilgi vereceğini taahhüt eder:
 • Net hizmet fiyatlarına ne dahil, ne dahil değil.
 • MÜŞTERİLERİN tesise gitmemeleri durumunu düzenleyen hüküm ve sonuçlar. Fesih, iptal ve değişiklikler ve bunların yanı sıra konaklama tesisinin adında veya ticari markasında potansiyel değişiklikler ve nihai tüketici tarafından Tedarikçiye ödenecek turist vergisinin mevcut olma olasılığına ilişkin hükümler.
 • Tüm MÜŞTERİLER, istisna olmaksızın (çocuklar dahil), ziyaret ettikleri ülke veya ülkelerin yasaları uyarınca, ister pasaport veya isterse Kimlik Kartı olsun, yanlarında ilgili kişisel ve aile belgelerini bulunduracaktır.
 • Tüm ekstra hizmetler (spesiyal menüler, ilave yataklar, bebek karyolası vb.).

ACENTE, BEDSONLINE tarafından sunulan hizmetlerden herhangi birisini bir Paket Seyahat içine dahil etme niyeti nedeniyle 90/314 Sayılı Avrupa Paket Seyahat Yönergesi'nin uygulanması zorunlu olduğunda, nihai tüketiciye uygun tüm bilgilerin teslim edilmesini veya teslim edilmesinin sağlanmasını
ve gerektiğinde paket seyahat koşullarına ilişkin imza ve onayının alınmasını öngören 90/314 Sayılı Avrupa Paket Seyahat Yönergesi ve/veya bu yönergeyi geliştiren, ek niteliğinde olan veya uygun olduğunda bunun yerini alan herhangi bir mevzuata kesinlikle uyacağını taahhüt eder.


UYARI – KÜBA SEYAHATLERİNE İLİŞKİN ABD KISITLAMALARI


HOTELBEDS USA INC. tarafından veya onun aracılığıyla Küba’ya hiçbir Seyahat Hizmeti Rezervasyonu kolaylaştırılmayacak, ayarlanmayacak veya yapılmayacaktır. ACENTE, bu vesile ile, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet edenlerin Küba'ya 
yapacakları seyahatlerin ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargoya ilişkin ABD yasalarına tabi olduğunu ve ABD Hükümeti tarafından verilecek bir ruhsatı gerekli kıldığını kabul eder. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları ve orada ikamet edenler tarafından, gerekli ruhsatlar alınmadan yapılacak
seyahat düzenlemelerine ilişkin herhangi bir para iadesi yapılmayacak veya sorumluluk kabul edilmeyecektir.


7.- Fiyat


  7.1 Genel hususlar

BEDSONLINE websitesinde gösterilen fiyatlar gizlidir ve ifşa edilmemelidir. Bu fiyatlar, BEDSONLINE’ın otel ve hizmet sağlayıcılara karşı sözleşmeye dayanan yükümlülüklerine uymasını sağlamak üzere, onların kendi pazarlarında değil ACENTENİN kendi pazarında satış için
doğrudan sistem tarafından üretilen fiyatlardır. Başka pazarlarda satış, ancak önceden talepte bulunulmuş ve otelin/hizmet sağlayıcının talimatlarına göre BEDSONLINE adına bu amaçla izin verilmiş ise mümkün olacaktır.


Gösterilen fiyatlar BEDSONLINE ve ACENTE arasında kararlaştırılanlara bağlı olarak ya komisyona tabi ya da nettir.


- Net fiyatlar (komisyona tabi olmayan veya ıskontolara/kendi komisyonlarına tabi olan) satış vergilerini (GST, ITBIS, KDV veya diğer benzer vergiler) içerir. İlgili vergideki artışlar fiyatta artış şeklinde yansıtılacaktır.

- Komisyona tabi fiyatlar, satış vergileri dahil (GST, ITBIS, KDV veya diğer benzer vergiler) RRP (Tavsiye edilen perakende fiyat) üzerinden olacaktır. Yerel vergiler acente komisyonunu hesaplamak için hiçbir koşul altında dahil edilmeyecektir. İlgili vergideki herhangi bir artış veya
değişiklik fiyatta artış şeklinde yansıtılacaktır.


ACENTENİN bu sözleşme kapsamında BEDSONLINE’a yapması gereken bir ödemeden kanunen bir vergi kesinti veya stopajı yapması gerekmesi halinde ACENTE (i) gerekli evrakları zamanında ve doğru bir şekilde hazırlayıp ibraz edecek ve bu vergileri ilgili vergi makamına iletecek, (ii) ACENTENİN
stopajına ve ilgili vergi makamlarına zamanında ödeme yaptığına dair delili olan resmi makbuzları BEDSONLINE’a sağlayacak ve (iii) bu sözleşme ile ilgili her bir ödemeyi BEDSONLINE’ın söz konusu ödeme vergilere tabi olmasaydı almış olacağı tutarı gerçekten almasını temin etmek için gerekli
tutarda artıracaktır.


  Oteller ve diğer konaklama tesisleri: Belirtilen fiyatlar kişi başına, gece başına veya birim
başına gece başınadır.

 
 • Transferler ve turlar: Belirtilen fiyatlar kişi başına, hizmet başınadır.
 • Araç kiralama: Belirtilen fiyatlar araç başına, günlüktür.
 • Etkinliklere biletler: Belirtilen fiyatlar gösteri başına veya etkinlik başınadır.
 • ACENTE, çevrim içi rezervasyonu teyit ettiği tarihte yürürlükte olan fiyatlar uyarınca düzenlenmiş olan faturayı alacaktır. Seçilen hizmetin hem fiyatı, hem de elverişliliği rezervasyon teyit edilmeden önce değişebilir.
 • BEDSONLINE'da gösterilen fiyatlar aşağıdaki nedenlerle değişebilir:
 • Halihazırda teyit edilmiş rezervasyonlara uygulanan döviz kuruna ilişkin olarak kurlardaki dalgalanmaya bağlı olarak. Bu durumda kur dalgalanmaları, döviz değerindeki değişiklik %3 oranını aşarsa fiyatları etkileyecektir.
 • Geçerli dolaylı vergi oranında artışa veya dolaylı vergi türünün değişmesine bağlı olarak.
 • Konaklama tesislerine bağlı olarak. Tatil dönemleri, özel etkinlikler veya tesiste ortaya çıkan özel yeni koşullar nedeniyle olağanüstü durumlara bağlı olarak.Gelecek olayları göz önünde tutarak konaklama rezervasyonlarının bloke edilmesine hiçbir surette izin verilmemektedir. BEDSONLINE, bu amaçla yapılan tüm rezervasyonları, sonucunda her ne suretle olursa olsun herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin iptal etme hakkını saklı tutar. 

ACENTE ayrıca, BEDSONLINE tedarikçileri ile temas etmek ve daha iyi fiyatlar elde etmek ve/veya başka bir amaç için fiyatları açıklamak üzere Web Sitesinde görülen BEDSONLINE fiyatlarını kullanmamayı kabul eder ve böyle bir durumda ACENTE BEDSONLINE’ı tazmin edecek ve
BEDSONLINE da ACENTE’nin fiyatları gayrimeşru şekilde kullandığını tedarikçiye bildirecektir. Taraflar, LİRA'nın artık resmi para birimi olmadığı ve tüm ödemelerin yeni para birimi ile yapılması gerektiği ilan edilirse, BEDSONLINE tarafından ACENTE'ye henüz yapılmamış tüm ödemelerin
(gelecek ödemeler), herhangi bir devalüasyona bakılmaksızın, para birimi değişikliğini onaylayan mevzuatta öngörülen LİRA/yeni para birimi döviz kuru (kambiyo oranı) esas alınarak yeni para birimi ile yapılacağını kabul eder.


BEDSONLINE, bu belge ile BEDSONLINE'ın müşteri adına elinde tuttuğu veya normalde sakladığı, işleme aldığı veya ilettiği kart hamili verilerinin güvenliğinden veya müşterinin kart hamili veri ortamının güvenliğini etkilediği ölçüde sorumlu olduğunu kabul eder.


     7.2 Fiyata aşağıdakiler dahildir.


Fiyat, satış vergisi (GST, ITBIS, KDV veya diğer benzeri vergiler) dahil olmak üzere BEDSONLINE web sitesi aracılığıyla akdedilen ürün ve hizmetleri içermektedir. Tüm vergi artışları fiyatlarda artış yoluyla yansıtılacaktır.


Oteller ve diğer konaklama tesisleri: Rezervasyonda belirtilmeyen, konaklama tesisi tarafından dahil edilen hizmetler istisna olmak üzere, rezervasyon teyidinde belirtilen tüm servisler dahildir. Otellerin çoğunda en erken varış saati 14:00 ve en geç ayrılma saati öğlen 12:00'dir.

Transferler ve turlar: Şehirlerin çoğunda, bunlar yalnızca tamamlayıcı ve/veya ilave hizmet ve/veya konaklamaya ek hizmetler olarak görülmez, aynı zamanda da bağımsız hizmetler olarak görülür.

Araç kiralama: Hizmet tedarikçisinin yürürlükteki genel hüküm ve koşullarında belirtilen hizmet.
Sigorta: Hizmet tedarikçisinin yürürlükteki genel hüküm ve koşullarında belirtilen hizmet.

ACENTE, son tüketicileri tarafından akdedilen uçuşları ve/veya diğer hizmetleri doğrudan havayolu şirketi ve/veya diğer tedarikçiler ile teyit etmekten sorumludur. Benzer şekilde, rezervasyon yapılan uçuşlarda değişiklik olması durumunda, varış yerindeki konaklama yetkililerine uçuşlarda ve/veya uçuş
saatlerindeki tüm değişiklikleri bildirecektir.

ACENTE, BEDSONLINE'a iletilen uçuşların ve uçuş saatlerinin doğru olmasını sağlamaktan sorumludur ve başka hizmetler gerekiyorsa bunlar acente tarafından verilen bilgiler temelinde organize edilecektir.


     7.3 Fiyata aşağıdakiler dahil değildir


Net fiyatlara, rezervasyon teyidinde belirtilmeyen hiçbir hizmet dahil değildir.

Konaklama Hizmetlerine ilişkin olarak: Telefon çağrıları, sigorta, çamaşır yıkama hizmetleri, mini bar, park vb. ekstralar dahil değildir. Bunlar, konaklama tesisinde doğrudan son tüketici tarafından ödenmelidir.

Fiyata, yerel ücretler ve benzeri vergiler dahil değildir. Şayet varsa, yerel vergiler MÜŞTERİ (yani, son tüketici) tarafından otele ödenecektir.


8.- Hizmet tedariki hüküm ve koşulları


Bu özel koşullar, yukarıda zikredilen Sözleşme Genel Hüküm ve Koşulları'nın yerine geçmemekte, onları genişletmekte ve tamamlamaktadır. Sözleşme Genel Hüküm ve Koşulları ve özel koşullar  arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, ikincisi geçerli olacaktır, zira geçerli oldukları üstlenme ve hizmetler açısından daha belirlidirler.

    8.1 Konaklama hizmetleri


Çocuklar için her bir hizmet tedarikçisi ile özel hüküm ve koşullar üzerinde mutabakata varılmıştır ve tek bir ölçüte dayanmamaktadır; dolayısıyla da her bir tesis ve/veya tedarikçi indirimler veya özel hüküm ve koşullar uygulayabileceği için rezervasyon yaparken bu noktayı danışmanızı ve her bir olguda kendinizi bilgilendirmenizi istiyoruz. 

Konaklama Hizmetlerine ilişkin olarak: çocukların odayı 2 yetişkin ile paylaşmaları durumunda indirimler veya özel hüküm ve koşullar her zaman varsayılacaktır.


BEBEK KARYOLALARI: Tesislerde sınırlı sayıda kullanıma hazır karyola olacağı için eğer bu hizmet gerekiyorsa rezervasyon yapıldıktan sonra belirtilmelidir. Ek olarak, son kullanıcının tesise doğrudan ödeme yapması gerekli olabilir.


Üçüncü Kişi


Otellerin çoğu, üçüncü bir kişi için yapılan rezervasyonları, iki kişilik bir odada ilave bir yatak rezervasyonu olarak değerlendirir. Bir yetişkin için ilave bir yatak söz konusu olduğunda ek ve/veya indirim olup olmadığını danışın ve bunun yanı sıra ilave yatak olup olmadığını da rezervasyondan
sonra sorun, zira bu otele bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu teyidin yapılmaması durumunda ilave yatak olmayacaktır ve BEDSONLINE'dan herhangi bir surette bu hizmetin tedarikini veya eşdeğer  para tutarını talep etme hakkı söz konusu olmaz.

Konaklama tesisine gitmemek, MÜŞTERİ'nin, BEDSONLINE'a önceden bildirimde bulunmaksızın ve açık onayını almaksızın kendisi veya MÜŞTERİ adına ACENTE'nin akdettiği hizmeti almak üzere hazır bulunmaması, rezervasyonun kullanılmaması olarak değerlendirilecektir. BEDSONLINE, akdedilmiş hizmetlerin iptaline ilişkin MÜŞTERİ'nin ödemesi gereken maliyet bilgisini iletecektir. Bu maliyetler bir gecelik hizmet tutarı ile konaklama hizmet rezervasyon bedelinin 0'ü arasında değişebilir.


Değişiklikler


ACENTE'nin, BEDSONLINE'ın açık onayı olmaksızın, akdedilmiş olan kalış süresini ve hizmetleri azaltmasına veya rezervasyon yapıldıktan sonra rezervasyonun yapıldığı kişiyi değiştirmesine izin verilmeyecektir. Para iadesi mümkün olmayan bir sözleşme aracılığıyla yapılan rezervasyon değişikliklerine izin verilmeyecektir.


Gerekli onay alınmaksızın yapılan tüm bu değişiklikler, rezervasyon iptali olarak değerlendirilecektir. Rezervasyon süresinin uzatılmasını amaçlayan değişiklikler elverişliliğe tabi olacaktır. Bu durumda net  fiyat, orantılı olarak değiştirilecektir.


İptaller


BEDSONLINE aracılığıyla akdedilen Turist Hizmetlerinden vazgeçilmesi durumunda, ACENTE'nin ödemiş olduğu tutarların, şayet mevcut ise iptal maliyeti olarak ödenmesi gereken tutarlar düşüldükten  sonra iade edilmesini talep etme hakkı olacaktır.


Genel anlamda, son tüketicinin varışından 48 saat öncesine kadar yapılan iptallerde iptal maliyeti çıkmamaktadır. Yukarıdaki hüküm, her olguda bu sürenin değişebileceği gerçeğine halel getirmez. Sonuç olarak, rezervasyonun sistemde teyit edildiği saatte maliyetsiz olarak iptal için gereken bildirim
ve son tarih bilgisi paylaşılacaktır. İptal maliyetlerinin tutarı destinasyon, tarihler ve konaklama tesislerine göre değişiklik gösterebilir.


Para iadesi mümkün olmayan bir sözleşmeyle yapılan rezervasyonlar değiştirilemeyebilir ve bu rezervasyonların iptali, teyit tarihinden itibaren maliyetlerin 0'ünün yansıtılmasını beraberinde getirebilir. Bu koşullar, rezervasyon sonuçlandırılmadan önce bildirilecektir.


Şayet, istisnai durumlara bağlı olarak iptal işlemi sistem aracılığıyla yapılamazsa, destinasyon ve rezervasyonun konumlandırıcı numarasını belirten yazılı bir ileti ile BEDSONLINE'a bildirilmelidir. BEDSONLINE, iletinin alındığını bildirecek, iptali teyit edecek ve şayet varsa çıkan maliyetleri
belirtecektir. Rezervasyon iptaline ilişkin bu teyidi ve/veya alındı teyidini almak ACENTE'nin sorumluluğunda olacaktır. Son tüketicinin doğrudan konaklama tesisiyle yaptığı iptal işleminin maliyetleri tedarikçi tarafından BEDSONLINE'a fatura edilirse, söz konusu maliyetler ACENTE
tarafından BEDSONLINE'a ödenecektir.
Son tüketicinin, tesisten rezervasyonda belirtilen tarihten önce ayrılması durumunda, para iadesi talebi, fiili ayrılma tarihinden itibaren yirmi gün içinde BEDSONLINE'a iletilecektir. Bu talebe, konaklama tesisi tarafından düzenlenen ve fiili ayrılış tarihi ve saatinin belirtilmiş olduğu yazılı teyit
eklenecektir.


Bazı durumlarda konaklama tesisi orijinal rezervasyonda öngörülen tutarın tamamını fatura edebilir; bu durumda son tüketiciye para iadesi mümkün olmayacaktır.


Farklı destinasyonları ve özellikle de destinasyon konaklama tesisinin bulunduğu bölgeleri ve son tüketicilerin menşe ülkesini etkileyen savaş, devrim, terörist eylemler, sınırların kapatılması, salgın hastalık, doğal afet ve diğer ağır şartlar gibi mücbir sebepler ortaya çıktığı takdirde, BEDSONLINE
aracılığıyla yapılan rezervasyonlar herhangi bir ceza söz konusu olmaksızın herhangi bir tarafın talebiyle iptal edilebilir.


Önemli hususlar
 
 • Yıl içinde bazı konaklama tesisleri adlarını veya ticari markalarını değiştirebilir; bu otel değişikliği veya rezervasyon değişikliği olarak değerlendirilmeyebilir.
 • Bazı ülkelerde, doğrudan son tüketici tarafından tesiste ve/veya havaalanında ödenecek“ziyaretçi vergisi”, “şehir vergisi” veya benzeri olarak bilinen yerel bir vergi vardır.


BEDSONLINE, rezervasyon sırasında tek tek her bir rezervasyon için geçerli olan ve rezervasyon sırasında ve/veya varışta ödenecek olan ücret ve/veya yerel vergilerin (“Yerel Vergi/Ücret Tahmini”) bir tahminini paylaşmak için makul çabayı gösterecektir; bununla birlikte lütfen BEDSONLINE Yerel Vergi/Ücret Tahminlerinin yalnızca tahminden ibaret olduğunu  dikkate alın. Sonuç olarak, BEDSONLINE söz konusu Yerel Vergi/Ücret Tahminlerinin
paylaşılmasından ötürü vuku bulabilecek herhangi bir kayıp, maliyet ve zarardan sorumlu tutulamaz. Yerel Vergi/veya Ücret tahminlerinin teyit edilmesi ve doğruluğu nihai olarak


ACENTE'nin sorumluluğunda bulunmaktadır.
 
 • Otel kategorileri, her zaman için her bir ülke için geçerli olan belirli düzenlemeler uyarınca tesislerin kendileri tarafından bildirilmektedir. Sonuç olarak, aynı kategoriye yerleştirilmiş olsalar bile bir ülkedeki otel, hizmet tedariki ve kalite bakımından başka bir ülkedeki otele benzemeyebilir.
 • BEDSONLINE aracılığıyla verilen otel bilgisi, tesisin kendi ibarelerine mümkün olduğu kadar yakındır. BEDSONLINE, tedarikçiler tarafından sağlanan bilgilerin güvenilirlik eksikliğinden sorumlu olmayacaktır.
 • BEDSONLINE, otellerde devam eden onarım ve yenileme çalışmalarının varlığı veya süresi konusunda Otel tarafından kendisine sağlanan bilgileri paylaşacaktır. BEDSONLINE, kendisine bildirilmeyen veya bildirilen tamamlanma tarihinden daha uzun süren çalışmalara dair tazminat taleplerini kabul etmeyecektir.
 • Bazı ülkelerde yetişkin reşit olma yaşı, yerel mevzuata bağlı olarak farklılık gösterebilir.Konaklama tesisinde kayıt yaptırmak için en azından reşit olma yaşında olduğunu teminataltına alma sorumluluğu münhasıran son tüketiciye aittir.

8.2 Araç kiralama


Araç kiralama rezervasyonu hizmetleri yalnız BEDSONLINE web sitesine erişim yoluyla mümkün olacaktır. BEDSONLINE aracılığıyla araç kiralama rezervasyonu (teyit edilmiş olsun veya olmasın)  araç kiralama hizmetlerinin tedariki için bir sözleşme teşkil etmez. Son tüketici ile araç kiralama şirketi
arasında, kiralama işleminin gerçekleştirildiği tarihte, aracın kiralandığı ülkenin yasalarına uygun olarak bir sözleşme imzalanacaktır.
Sözleşme, münhasıran son tüketici ile araç kiralama şirketi arasında olacaktır.

Araç kiralama rezervasyonu XML entegrasyonu BEDSONLINE iştiraki Micronnexus GMBH (“Carnect”
adın altında ticaret yapmaktadır) tarafından sağlanmaktadır. MÜŞTERİ, Carnect ile bu entegrasyonun
koşullarını düzenleyen ayrı bir ticari sözleşme yapmayı kabul etmektedir.

8.3 Transferler

BEDSONLINE aracılığıyla transfer hizmetleri rezervasyonu yapan ACENTELER için aşağıdaki koşullar geçerli olacaktır.
BEDSONLINE, BEDSONLINE aracılığıyla rezervasyon yapılan hizmetlere uygun olarak yolcunun ve bagajının ulaşımını sağlamayı kabul eder. Bu servis, özel ulaştırma hükümleri ve koşulları ile birlikte rezervasyonu yapılan hizmetler için geçerli olan özel veya genel olsun diğer her türlü hükümlere ve
koşullara tabi olacaktır.


BEDSONLINE, ergen olmayan kişinin yanında 16 yaş veya üzerinde sorumlu bir kişi bulunmadıkça 14 yaşından daha küçük çocukları taşımakla yükümlü değildir. Bazı destinasyonlarda iki yaşın altındaki çocukların oturduğu koltuklar için yolculuk ücreti alınabilirken 16 yaşında veya üstünde olup tam ücret
ödemiş bir yolcunun eşlik etmesi halinde diğerlerinde bedelsiz olarak yolculuk edebilirler. İki yaşın üzerindeki her çocuk için rezervasyon yapılması gerekir.


Rezervasyonu yapılan servisten sadece rezervasyonda belirtilen şahıs(lar) veya her kim satın almışsa yararlanabilir ve başka bir kişinin kullanımı için devredilemez. İnternet üzerinden rezervasyon formunu imzalayan şahıs, gruptaki diğer yolcular tarafından bunu yapmak üzere yetkilendirilmiş olmalı ve
yukarıda bahsedilen basılı belgede kimliği belirtilen şahısların rezervasyonun hüküm ve koşullarını kabul ettiğini ve iptal veya değişiklik ücreti de dahil olmak üzere servisin bütün bedelinden kendisinin sorumlu olacağını teyit etmelidir. Teyidin ayrıntıları ve diğer ilgili bilgiler hakkında diğer grup üyelerini
bilgilendirecektir.
 
 • Rezervasyonlar. Transfer rezervasyonu istekleri, kalkış zamanından en az 48 saat önce yapılmalıdır.
 • Rezervasyon teyidi, internet sitesi üzerinden gönderilecektir.
 • Transfer rezervasyonu tamamlandığında referans numarasını içeren bir bilet ekranda görünecektir.
 • Biletin yazdırılması ve rezervasyon kanıtı olarak ibraz edilmesi gerekir.
 • Bilet. Ulaşım kalkış noktasını tespit etmek için gereken tüm bilgiler bilette görünecektir.
 • Rezervasyonun kontrol edilmesi ve muhtemel kontenjanlar hakkında bilgi alınması için bilette irtibat telefonu numarası görünecektir.
 • BEDSONLINE, yolcuların servise ulaşmaları gereken zamanın 24 saat öncesinde transfer servisinden teyit istemelerini önermektedir.
 • Değişiklikler. Biletin üzerinde yer alan gidiş ve alış adresleri, yolcunun gönderileceği ve kendisinin alınacağı adreslerdir. Son kullanıcı tarafından talep edilen rezervasyondaki her türlü değişiklik, mukabil idari ücretlerin uygulanmasının yanı sıra kalkış noktasının rezervasyonda yer alan kalkış noktasından en az iki kilometre uzaklıkta bulunması halinde fiyat değişikliğine tabi olacaktır. Bunun gibi
 • BEDSONLINE da talep edilen transferin en başta rezervasyonu yapılan servisten büyük ölçüde farklı olması halinde servisi temin etmeme hakkını saklı tutar.Seyahat saatinden önceki 48 saat içinde yapılan değişiklikler teyide tabidir..
 • İptal. Servis kullanıcısı, BEDSONLINE sistemi üzerinden transferi iptal etmeye yetkilidir. İptaller, yolculuğun programlandığı zamandan en az 48 saat önce yapılmalıdır. BEDSONLINE, iptal politikasına bağlı olarak tutarı iade edecektir.
 • Yolculuk zamanından en fazla 24 saat önce iptal yapılması halinde nihai müşteriye hiçbir biçimde para iadesi yapılmayacaktır.
 • Para iadesi mümkün olmayan bir sözleşmeyle yapılan rezervasyonlar değiştirilemeyebilir ve bu rezervasyonların iptali, teyit tarihinden itibaren maliyetlerin 0'ünün yansıtılmasını beraberinde getirebilir.


Bu koşullar, rezervasyon sonuçlandırılmadan önce bildirilecektir.

Zamanında gelmeme.

Nihai müşterinin, önceden ihbarda bulunmaksızın ve BEDSONLINE tarafından açıkça yetkilendirme yapılmaksızın, akit yaptığı servise katılmak için zamanında gelmemesi, zamanında gelmeme olarak işlem görecektir. BEDSONLINE, akdedilmiş hizmetlerin iptaline ilişkin MÜŞTERİ'nin ödemesi gereken
maliyet bilgisini iletecektir. Bu bedeller, rezervasyon miktarının 0'üne kadar çıkabilir.


Transfer servisinde rezervasyon yapma bilgileri, ACENTEYE verilecektir. Hataların önüne geçmek için bilet kontrol edilmelidir.
Yolcu, transfer servisini kullanırken bileti her zaman yanında taşımalı ve gerektiğinde incelenmek üzere bileti göstermelidir. Yolcunun bileti iyi bir durumda tutması zorunludur.

Biletlerin kırılması/tahrif edilmesi. Eğer bir bilet yıpranmış veya tahrif edilmişse geçersiz sayılacaktır ve yolcunun bununla seyahat etmesi halinde kendisi biletsiz seyahat etmiş addedilecektir.
Eğer bilet yolculuktan önce yıpranmış veya tahrif edilmişse BEDSONLINE satın alma kanıtı, yolcu kimliği ve yıpranmanın veya tahrifin nasıl olduğuna dair makul bir açıklama temelinde bunu değiştirecektir.

Yolcu, kendisinin doğru taşıma aracında bulunduğundan ve akit altına alınan destinasyon noktasına gitmekte olduğundan emin olmalıdır.
Yolcunun, programlanan kalkış zamanından en az 10 dakika önce taşıma servisinin kalkış noktasına varması önerilir.
Eğer yolcu, kalkış zamanından sonra gelirse BEDSONLINE, kendisinin koltuğunu başka bir yolcuya verebilir ve bu durumda yolcu, taşıma aracını kaçırmış sayılacaktır.

Yolcuların geç varmalarından ötürü herhangi bir servisi kaçırmaları halinde BEDSONLINE yolculara yönelik olarak yükümlü tutulmayacaktır ve ne yolcuların gelişini beklemek maksadıyla herhangi bir servisi geciktirmek ne de aracı kaçırmaları halinde kendilerine koltuk veya başka bir servis sağlamak zorunda kalmayacaktır.


Bütün transferler, bilette belirtilen tarihte gerçekleştirilecektir. Yolcu, transfer servisinden uçağa veya her bir taşıma tedarikçisinin sağladığı başka bir taşıma vasıtasına bağlantıya yeterli zaman bırakmak maksadıyla gerektiği kadar erken gelecektir.


Havayolu, yolcuların planlanan uçak kalkış zamanından en az iki saat önce havalimanına varmış olmalarını önermektedir.
Eğer yolcu uçak kalkışını kaçırırsa veya uçuşta gecikme olursa, kullanıcı adına seyahat sigortası çıkarılmış olması halinde BEDSONLINE, yeni bir transferden doğan masrafları karşılaması maksadıyla sigorta şirketini bilgilendirmek için yolcunun belirteceği belgeleri kendisine temin edebilir. Diğer
masraflar, yolcu tarafından üstlenilecektir.


Yukarıdakilere rağmen uçuşun gecikmesi halinde havalimanından yapılacak transferler, otomatik olarak geciktirilebilir.
Uçağın gecikme ihtimali varsa yolcu, bu konuda ACENTEYİ bilgilendirecek ve ACENTE de rezervasyonu doldururken “özel talepler” kısmına uçuş bilgilerini girecektir; transfer sağlayıcısı bu   durumdan haberdar edilecektir.

Yolcu, transfer sırasında servis tedarikçisinin koyduğu özel kurallara uymayı taahhüt eder.
Bagaj. Her bir yolcunun, BİR BAVUL ve BİR el çantası taşımasına izin verilmiştir. Her türlü fazla bagaj, rezervasyon yapılırken beyan edilmelidir. BEDSONLINE, ek bir araç kullanmanın gerekmesi halinde ekstra bagaj bedeli uygulama hakkını saklı tutar.
BEDSONLINE spor ekipmanı (golf kulüpleri, kar kayakları veya rüzgar sörfü tahtası, v.s.) ve elektrikli  tekerlekli sandalyeler gibi üst bedele tabi tutulabilecek öğelerin taşınması hakkında bilgilendirilmelidir.

Akülü tekerlekli sandalye gibi sahiplerinin kendi kişisel engelleri için ihtiyaç duydukları hacimli eşyalar haricinde hacimli eşyalar ilave ücrete tabi olacaktır. BEDSONLINE transfer sağlayana ve destinasyona  bağlı olarak kendi takdiriyle ekstra bir bedel koyabilir. Bu bedel, ayrılmadan önce ödenecektir. Aksi
halde BEDSONLINE, fazlalık oluşturan öğeleri taşımayı reddedebilir.


Yolcuların adı ve destinasyon, bagajın üzerinde net biçimde etiketlenmiş olmalıdır. 

Yolcular, aracın neresine bırakmış olurlarsa olsunlar kendi bagajlarını ve kişisel eşyalarını beraberlerinde taşıyor sayılacaktır ve söz konusu bagaj ile kişisel eşyalar sadece kullanıcıların yükümlülüğü altında taşınıyor addedilecektir.


Bagajın kullanımı, yüklenilmesi ve boşaltılması sırasında yolcuların hazır bulunması tavsiye edilir.

Transfer Servisi

BEDSONLINE, alkolün veya yasadışı maddelerin etkisi altında kabul ettiği ve/veya davranışlarıyla sürücüye, araca veya diğer yolculara tehdit oluşturan herhangi bir kimseyi taşımayı reddetme hakkını saklı tutar (bu hakkı kendisinin belirlediği sürücülere ve çalışanlara devreder).

Bu şartlar altında BEDSONLINE, hiçbir para iadesi yapmama hakkını saklı tutar ve alternatif taşıma servisi sağlamayacaktır.

Yolcuların herhangi bir taşıma aracında alkol tüketmesine izin verilmez. Bu kuralın tek istisnası,BEDSONLINE ile yolcular arasında limuzin kullanılacağına dair yazılı bir sözleşmenin bulunduğu durumlardır. Bu durumlarda makul miktarda alkol tüketimine izin verilecektir. Sürücünün açıkça izin
vermiş olması haricinde sigara içilmez.

Anormal veya kaba davranış halinde yol açılan her türlü hasardan yolcular sorumlu tutulacaktır.

Yükümlülük


BEDSONLINE, araçların kiralanma sürelerini tamamlayacak ve destinasyona zamanında ulaşacak şekilde zamanında varmasını garanti altına almak maksadıyla gerekli olan makul tedbirleri alacaktır.

Araçlar, yürürlükteki özel yasalar uyarınca yolcu ve üçüncü taraf iddialarına karşı tamamıyla sigorta edilmiştir.

Eğer BEDSONLINE herhangi bir gerekçeyle yolcuları teyit ettikleri destinasyon noktasına taşıyamazsa BEDSONLINE kendilerine otobüs, özel araba, taksi, v.s. gibi uygun bir taşıma aracı temin edecektir.


Yolcunun, bilette belirtilen destinasyona ulaşmak için alternatif taşıma araçlarını kullanmasıyla üstlenilen masrafların destinasyona taksiyle ulaşma masrafını aşması nedeniyle BEDSONLINE hiçbir şart altında hiçbir para iadesi yapmayacaktır.


BEDSONLINE'ın makul kontrolünün dışındaki şartlardan kaynaklanması halinde BEDSONLINE, yolcu taşımasındaki herhangi bir gecikmeden veya yetersizlikten kaynaklanan ve sözleşme ihlalinden doğan yükümlülükten ötürü muaf tutulacaktır. Aşağıdakiler herhangi bir sınırlama olmaksızın kendi
kontrolünün dışında kalan şartlar olarak kabul edilecektir: savaş veya savaş tehdidi, yoldaki servisin gecikmesine yol açan kazalar, önemli ölçüde ciddi hava şartları, tatil merkezinde yangın ve/veya tahribat, yetkili makama bağlı olarak talimat, gelenek veya başka bir resmi güvenlik hizmetinin güçlerinin gerekliliklerine bağlılık, karayolu üzerindeki ölümler ve kazalar, vandalizm ve terörizm, öngörülemeyen trafik sıkışıklıkları, gösteriler ve grev eylemleri, lokavt, isyanlar veya yerel düzeydeki gerilimler, kullanıcıların yol açtığı sorunlar, iflas, acziyet veya BEDSONLINE tarafından kullanılan taşıma aracının ticaretine son verilmesi ve yolcu güvenliğini etkileyen diğer şartlar.BEDSONLINE'ın yetersizliğinin, BEDSONLINE'ın çalışanlarından herhangi birinin sözleşme ihlalinin veya başka herhangi bir kasti veya ihmalkar eyleminin ya da kusurunun sonucunda yolcunun maruz kalabileceği veya kendisinin üstlenebileceği herhangi bir makul ve öngörülemeyen hasar veya
engelden ötürü ACENTE ve/veya yolcular karşısında BEDSONLINE'ın maksimum yükümlülüğünün toplam miktarı, sözleşme kapsamındaki transfer servisinin rezervasyonu için ödenen fiyatla sınırlı  kalacaktır.


9.- Genel


Vize, kimlik belgeleri, pasaport, v.d. gibi destinasyonda gereken belgelerin temin edilmesi MÜŞTERİNİN sorumluluğunda olacaktır ve seçilen yolculuk için gereken özel belgeler hakkındaki bilgileri ve tercihe bağlı olup kaza, hastalık veya vefat halinde başka bir ülkeye aktarılmayı kapsayan 
sigorta kaydı hakkındaki tavsiyeleri ve sözleşme kapsamındaki destinasyonun veya yolculuğun getirdiği muhtemel riskler hakkındaki bilgileri MÜŞTERİLERİNE kendisi temin edecektir.


Eksik belgelerden dolayı veya gereklilikleri yerine getirmedeki yetersizlikten ötürü MÜŞTERİ adına üstlenilen masraflar nedeniyle BEDSONLINE hiçbir şart altında yükümlü tutulmayacaktır.

Dolayısıyla ve kara taşımacılığı hükümleriyle MÜŞTERİLER, aracın hangi bölümüne konulmuş olursa olsun kendi bagajlarını ve diğer kişisel eşyalarını beraberlerinde taşıyor sayılacaktır ve bunlar MÜŞTERİ adına ve riski altında taşınacaktır. Bagajın yüklenmesi ve boşaltılması sırasında
MÜŞTERİLERİN hazır bulunması önerilir.


Bagajın hava, demir, deniz veya su yoluyla taşınması itibarıyla taşımacılık şirketlerinin genel hükümleri ve koşulları geçerlidir ve yolculuk bileti, yukarıda adı geçen şirketler ile yolcu arasında bağlayıcı belgedir. Bagajın hasar görmesi veya yanlış yönlendirilmesi halinde MÜŞTERİ, gerekli iddiaları fiilen
taşımacılık şirketine iletecektir. 


Acente müşterilerinin bagajından ötürü BEDSONLINE, hiçbir şart altında yükümlü tutulmayacaktır.


10.- ACENTE müşterilerinin kişisel verilerinin kullanımı


(“Hükümler ve Koşullar”ın ayrılmaz bir parçasını oluşturan) Yasal İhbar ve Gizlilik Politikasının genel hükümlerine halel gelmeksizin ACENTE tarafından sözleşme yapılırken BEDSONLINE'a ifşa edilen her türlü kişisel veri, PDPR'ye katiyen uygun olarak elde edilmiş, kullanılmış ve aktarılmış sayılacaktır.
BEDSONLINE, kişisel nitelikteki verilerin güvenliğini güvence altına alan gerekli teknik ve örgütsel güvenlik tedbirlerini hayata geçirdiğini ve dolayısıyla yetkisiz değiştirmenin, kaybın, kullanımın ve/veya erişimin önüne geçtiğini teyit ve garanti eder.


BEDSONLINE sadece MÜŞTERİNİN rezervasyonunu tamamlamak amacıyla ve idari nedenlerden dolayı MÜŞTERİ bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa edebilir. Bu şekilde web sitesinde toplanan herhangi bir veri, PDPR hükümlerine uygun olarak, istenilen hizmetleri akdetmek ile yükümlü olan kuruluşlara
transfer edilecektir. Buna ek olarak, BEDSONLINE üçüncü şahıslara istenen hizmetler ile bağlantılı tazminat talebi ve olay yönetimi amacıyla kişisel veri aktarabilir.


11.- İddialar ve yükümlülük. Sorumluluk reddi


BEDSONLINE internet sitesinde yer alan bilgiler iyi niyetle yayınlanmıştır fakat BEDSONLINE bunların tamamıyla tutarsızlıklardan ve tipografik hatalardan arınmış olduğunu garanti edemez ve BEDSONLINE internet sitesindeki herhangi bir hata veya kusurdan ötürü yükümlülük kabul etmez.
Muhtelif kaynaklarda yer alan bilgiler, bilgilerin hizmet tedarikçisi tarafından sağlanmış olması kaydıyla mümkün olduğunca tutarlıdır.


Bariz hatalar ve yanlışlıklar (yanlış basımlar, tipografik hatalar ve para birimi çevriminin hesaplanmasındaki hatalar, genel olarak fiyatlandırma hataları, v.s. dahildir) bağlayıcı değildir. Bir hatanın veya yanlışlığın yapılması halinde BEDSONLINE veya servis tedarikçisi, herhangi bir
rezervasyonu iptal etme ve (eğer geçerliyse) söz konusu rezervasyonla ilişkili olarak ACENTE tarafından BEDSONLINE'a ödenen paraları iade etme hakkını saklı tutar ve bunlar ACENTEYE ve/veya MÜŞTERİYE hiçbir yükümlülük getirmeyecektir.


BEDSONLINE, konaklama ve diğer hizmetler için sözleşme yapılmasında aracı olarak hareket etmektedir ve dolayısıyla bu sistem üzerinden sözleşmesi yapılan konaklama tesisi veya diğer tedarikçiler adına servis sağlanmasından doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan ölüm, yaralanma, hastalık, hasar, kayıp, kaza, hırsızlık, gecikme veya başka bir düzensizlikten ötürü yükümlü tutulamaz.


BEDSONLINE'ın yetersizliğinin, BEDSONLINE'ın çalışanlarından herhangi birinin sözleşme ihlalinin veya başka herhangi bir kasti veya ihmalkar eyleminin ya da kusurunun sonucunda MÜŞTERİNİN maruz kalabileceği veya kendisinin üstlenebileceği herhangi bir makul ve öngörülemeyen hasar veya 
engelden ötürü MÜŞTERİLER karşısında BEDSONLINE'ın maksimum yükümlülüğünün toplam miktarı, rezervasyon için ödenen fiyatla sınırlı kalacaktır.


Aracı olarak hareket eden BEDSONLINE olay ve şikayetlerin ele alınmasında ACENTEYE yardım edecektir. Bu yardım, hizmet sağlayıcıyı şikayet hakkında bilgilendirmek ve hizmet sağlayıcının sorumluluğu kabul etmesi ve ACENTENİN son kullanıcılarının BEDSONLINE ÜRÜNÜNÜN
sağlanmasından kaynaklanan zararları yüzünden tazmin edilmesini sağlamaktan oluşacaktır. Bu nedenle, ACENTE, mümkün olduğunda son kullanıcının şikayetini doğrudan şikayetten aslen sorumlu olan hizmet sağlayıcıya karşı yapmasını sağlamayı bu vesile ile taahhüt etmektedir. Ancak ACENTE, hizmet sağlayıcının verdiği hizmetler üzerinde BEDSOLINE’nın bir kontrolü bulunmadığını kabul eder.


Hem ACENTE hem de MÜŞTERİ (bu sözleşme feshedilmiş olsun ya da olmasın) BEDSONLINE'ı her zaman zararsız kılacaklar ve bu Genel Yüklenim Hükümleri ve Koşullarında belirtilen maddelerin herhangi biriyle ilgili olarak ACENTE ya da MÜŞTERİ veya onların çalışanlarından, temsilcilerinden
veya yüklenicilerinden herhangi biri adına veya lehine doğrudan veya dolaylı olarak ihlalden kaynaklanan (birikmiş savunma masrafları ve harcamaları da dahil) her türde hukuki takibat, iddia, işlem, zarar, masraf, harcama veya dava karşısında kendisini tazmin edeceklerdir.

12.- Hakların devriBEDSONLINE, bu Genel Yüklenim Hükümleri ve Koşulları ile Hüküm ve Koşullardan doğan yükümlülüklerinin veya haklarının tümünü veya bir kısmını herhangi bir bağlı kuruluşa, ortağa veya  ana kuruluşa ya da kendi ana şirketinin herhangi bir bağlı şirketine devretme hakkını saklı tutar.
BEDSONLINE'ın önceden, açık ve yazılı rızası haricinde ACENTE, bu Genel Yüklenim Hükümleri ve Koşullarından veya bir üçüncü taraf nezdinde akdettiği başka herhangi bir sözleşmeden doğan hiçbir yükümlülüğünü veya hakkını devretme hakkını haiz değildir.


13.- Rüşvetle Mücadele, Ticari Kısıtlamalar ve İş Etiği


BEDSONLINE rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele yasaları ve ticarete, fon akışına ve terörizm finansmanına yönelik olarak yürürlükte bulunan kısıtlamalar da dahil olmak üzere uluslararası ticaret normlarının ihlali karşısında sıfır tolerans yaklaşımı göstermektedir. MÜŞTERİ, BEDSONLINE
Rüşvetin ve Yolsuzluğun Önlenmesi Prosedürleri hakkında Politikaya (http://www.tuigroup.com/ sayfasında mevcuttur) ve yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası yolsuzlukla mücadele yasalarına ve zaman zaman yürürlüğe giren ilgili prosedürlere ve yasalara, bunlara Almanya Ceza Kanunu, Almanya
Avrupa Birliği Yolsuzlukla Mücadele Yasası ve Almanya Uluslararası Rüşvetle Mücadele Yasası, 2010 Birleşik Krallık Rüşvet Yasası (rüşveti önlemeye dönük olarak geliştirilen Yeterli Prosedürleriuygulamaya geçirmek dahildir) ve Amerika Birleşik Devletleri 1977 Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları
Yasası da dahil olmak üzere uyduklarını ve uyacaklarını ve İlişkili Taraflarının da uyduklarını ve uyacaklarını garanti eder.

MÜŞTERİ, söz konusu uyumluluk hakkında BEDSONLINE tarafından makul ölçülerde talep edilecek olan destekleyici kanıtları temin edecektir. Bu bendin MÜŞTERİ tarafından ihlal edilmesi, bu Sözleşmenin Maddi İhlalini oluşturacaktır ve sözleşmenin ve/veya hukuki takibatın
derhal sonlandırılmasıyla sonuçlanabilir. Bu, BEDSONLINE’ın başka herhangi bir fesih hakkını etkilemez.

MÜŞTERİ, kendi bilgileri doğrultusunda ne kendisinin ne de İlişkili Taraflarının:

(a) rüşvet veya yolsuzluk, usulsüzlük veya sahtekarlık içeren herhangi bir suçtan mahkum olmadığını;

(b) herhangi bir kamusal, idari veya düzenleyici kurumun, Yaptırım düzenlemeleri veya Yolsuzlukla Mücadele Yasaları çerçevesinde herhangi bir suç veya suç iddiasıyla ilişkili olarak yürüttüğü herhangi bir soruşturma, inceleme veya icra işlemine tabi tutulmadığını veya olmadığını; veya

(c) herhangi bir kamu kurumu tarafından men edilmediğini, askıya alınmadığını, askıya alınmasının veya men edilmesinin teklif edilmediğini veya başka bir şekilde kamu ihale programlarında veya diğer kamu yüklenimlerinde engellenmediğini garanti eder.

 

MÜŞTERİ, kendisinin veya BEDSONLINE'ın tabi olduğu, yürürlükteki tüm Yaptırımlara her yönden
uyduğunu ve uyacağını ve ne kendisinin ne de İlişkili Taraflarının:


(a) herhangi bir Yaptırım Listesinde adı belirtilen veya başka bir şekilde Yaptırımların hedefi olan bir şahıs tarafından listelenen veya sahibi olunan veya kontrolü altında bulunan veya onun adına hareket eden, yaptırım altında bir şahıs olmadığını; veya

(b) Yaptırım Altında bir Şahıs adına doğrudan veya dolaylı olarak hareket etmediğini beyan, ilzam ve taahhüt eder.

Bu YOLSUZLUKLA MÜCADELE, TİCARİ KISITLAMALAR VE İŞ ETİĞİ maddesinin maksatları
doğrultusunda aşağıdaki terimler belirtilen anlamları taşıyacaktır:-“Yeterli Prosedürler”, Birleşik Krallık 2010 Yolsuzluk Yasası kısım 7(2)'de atıfta bulunulduğu ve içtihat hukukuyla tanımlandığı veya netleştirildiği şekilde yeterli prosedürleri ve Birleşik Krallık 2010 Rüşvet Yasası kısım 9 kapsamında Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve zaman zaman yürürlükte
olan her türlü rehberi ifade eder.

“Yolsuzlukla Mücadele Yasaları” herhangi bir ilgili yargı çevresinde ve uluslarüstü olarak yürürlükteki yolsuzlukla mücadele, kurumsal suç, yaptırım ve ticari kısıtlama yasalarını ifade eder ve sınırlı kalmamak üzere aşağıdakileri içerir:

(a) Amerika Birleşik Devletleri 1977 Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası; 

(b) Almanya Ceza Kanunu (“Strafgesetzbuch” “StGB”) ss. 299-302, 331-334 ve Mevzuat Suçları Yasası (“Ordnungswidrigkeitsgesetz” “OWiG”) ss. 29-30, 130, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Yasası (“EU-Bestechungsgesetz” “EUBestG”) ve Uluslararası Rüşvetle Mücadele Yasası (“Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung”, “IntBestG”);

(c) Birleşik Krallık 2010 Rüşvet Yasası.


“İlişkili Taraflar”, bu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerinin ifasında üstlenilen eylemler yoluyla BEDSONLINE ile bağlantılı olan bir şahsı (görevli, çalışan, hissedar, temsilci, acente, yüklenici, altyüklenici veya bağlı kuruluş dahildir) veya diğer üçüncü tarafları ifade eder.

“Yaptırımlar” ekonomik veya finansal yaptırımlarla veya ticaret ambargolarıyla ilgili herhangi bir yasayı, emri veya ruhsatı veya bir Yaptırım Kurumu tarafından zaman zaman getirilen, uygulanan veya yürürlüğe konulan ilgili kısıtlayıcı tedbirleri ifade eder.


“Yaptırım Kurumu” (i) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, (ii) Amerika Birleşik Devletleri hükümetini, (iii) Avrupa Birliği'ni, (iv) sınırlı kalmaksızın ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Denetimi Dairesi (“OFAC”), Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı da dahil
olmak üzere yukarıdakilerin mukabil kamu kuruluşlarını ve kurumlarını, ve (v) MÜŞTERİ veya BEDSONLINE üzerinde yargı yetkisi getirme, uygulama veya icra etme sorumluluğu taşıyan diğer tüm kamu kuruluşlarını veya kurumlarını ifade eder.


“Yaptırımlar Listesi”, OFAC'ın tuttuğu Özellikle Tespit Edilmiş Vatandaşlar ve Engelli Şahıslar listesini, ABD Ticaret Bakanlığı'nın tuttuğu Engelli Kişiler listesini, AB finansal yaptırımlarına tabi şahısların, grupların ve tüzel kişiliklerin Konsolide Listesini veya Yaptırımlara (yatırım veya ilgili
kısıtlamalar dahildir) tabi herhangi bir Yaptırımlar Kurumu tarafından çıkarılan veya tutulan başka herhangi bir listeyi, her birinin zaman zaman tadil edilmiş, ekleme yapılmış veya yedeği alınmış şekliyle ifade eder.


“Yaptırıma Tabi Şahıs” herhangi bir Yaptırım Listesinde adı belirtilen veya başka bir şekilde Yaptırımların hedefi olan bir şahıs tarafından listelenen veya sahibi olunan veya kontrolü altında bulunan veya onun adına hareket eden bir şahsı ifade eder.


14.- Resmi Duyurular veya Harici İletişim


Medyayla veya BEDSONLINE ile ya da kendisiyle olan ilişkisiyle bağlantılı olan başka herhangi bir harici taraflarla paylaşmayı önerdiği herhangi bir iletişim veya pazarlama materyalinin ve basına açıklamayı düşündüğü başka herhangi bir duyurunun veya bildirimin içeriği hususunda ACENTE,
taslağını BEDSONLINE'a temin etmek suretiyle BEDSONLINE'a danışacaktır. ACENTE, öncelikle BEDSONLINE'ın yazılı muvafakatını almadan ve alıncaya kadar hiçbir iletişim, pazarlama materyali veya basın bülteni çıkarmayacaktır. ACENTE, bu gerekçeyle BEDSONLINE'a verilen hasardan veya
zarardan ötürü doğrudan ve şahsen yükümlü olacaktır.


15.- Sürdürülebilir Kalkınma


ACENTENİN okuduğunu bu vesile ile onayladığı (http://cdn.hotelbeds.com/maxiroom/media/HBG_Corporate_Sustainability_Policy_01.pdf) Kurumsal
Sürdürülebilirlik Politikasında açıklandığı gibi Hotelbeds Grubunun Kurumsal Sürdürülebilirlik taahhüdünü desteklemek için ACENTE kendi sürdürülebilirlik stratejisini geliştirmek ve Travelife veya diğer Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi tarafından tanınan sertifikasyon ve/veya ISO14001 gibi
uluslararası çevre yönetim standardı gibi bir sürdürülebilirlik sertifikasyonu imzalama olasılığını elde etmek için elinden gelen çabayı sarf edeceğini taahhüt etmektedir.


ACENTE, çocukların turizmle ilgili cinsel istismar ve her türlü potansiyel istismar biçiminden korunmasını sağlayacak önleyici tedbir ve prosedürler uygulamayı kabul etmektedir.<